Van brandbeveiliging tot camerasystemen

Gemakkelijk binnen komen

Inbraakbeveiliging

Het is voor vele onbekend hoe gemakkelijk mensen ongewenst hun pand binnen kunnen komen. Wanneer het niet gebeurt, zijn mensen opgelucht. Gebeurt het wel, is het vaak te laat. De schade moet exact te rapporteren zijn en bij gebrek hieraan zal de verzekering niets uitkeren.

Meer over inbraakbeveiliging

Van levens belang

Brandveiligheid

Brandveiligheid kun je verhogen door technische maatregelen te treffen, zoals goedwerkende ontruiming en/of branddetectie. Het zo snel mogelijk ontdekken van de brand is van essentieel belang. Zo kunnen er snel de nodige maatregelen getroffen worden om bijvoorbeeld schade aan uw pand en goederen/bezittingen te beperken, maar toch wel het belangrijkst is het voorkomen van situaties waar mensenlevens op het spel staan.

Meer over brandbeveiliging

het vergroten van veiligheidsgevoelens

Camerasystemen

Camera’s zijn een waardevol extra ogen die (onopgemerkt) toezicht kunnen houden. Het doel in de openbare ruimte is het terugdringen van diefstal, vandalisme en criminaliteit, zowel als het vergroten van veiligheidsgevoelens.

Meer over camerasystemen

Snel en gemakkelijk door uzelf te wijzigen

Toegangscontrole

Een toegangscontrolesysteem zorgt ervoor dat u bepaalt wie toegang heeft tot welke delen van uw bedrijf. Door middel van een badge of tag krijgen de medewerker of bezoeker autorisatie om een deur te kunnen openen. Met ons systeem zijn de instellingen ook snel en gemakkelijk door uzelf te wijzigen.

Meer over toegangscontrole